Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

ECTS - grading scale

School grade      Description            ECTS grade

5                        Bardzo dobry            A (Excellent)

4.5 (4+)            Dobry plus                 B (Very good)

4                        Dobry                         C (Good)

3.5 (3+)             Dostateczny plus    D (Satisfactory)

3                        Dostateczny             E (Sufficient)

2                        Niedostateczny        FX, F (Fail)

ECTS credits: 1 full academic year = 60 credits; 1 semester = 30 credits